Đăng ký

Giải câu 7 Trang 180 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Vì \(_{13}^{27}\textrm{Al}\) nên A =27, Z = 13.

Số nơtron: N = A - Z = 27 - 13 = 14.