Đăng ký

Giải câu 2 Trang 180 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Hai hạt nhân: \(_{13}^{36}\textrm{S}\) và \(_{18}^{36}\textrm{Ar}\).

     Hai hạt nhân có cùng số khối A = 36 nên có khối lượng gần bằng nhau nhưng khác số prôtôn Z nên có điện tích khác nhau.

     Hạt nhân S có điện tích bằng +13e.

     Hạt nhân Ar có điện tích bằng +18e.