Đăng ký

Giải câu 3 Trang 180 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Khối lượng tính ra u của hạt nhân \(_{6}^{12}\textrm{C}\) là:

\(12u-6m_e=12u-6.5,486.10^{-4}u=11,99670u.\)