Đăng ký

Giải câu 6 Trang 180 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. 27.

Vì \(_{13}^{27}\textrm{Al}\) nên số nuclôn A = 27.