Đăng ký

Giải câu 1 Trang 176 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Nếu tưởng tượng kích thước nguyên tử to như một căn phòng có kích thước (\(10\times 10\times 10\)) thì hạt nhân của nguyên tử giống như hạt bụi, hạt vừng có đường kính từ 0,1mm đến 1mm.