Đăng ký

Giải câu 5 Trang 180 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn A. Số prôtôn.

Vì hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có cùng số prôtôn và khác số nơtron.

shoppe