Đăng ký

Giải câu 4 Trang 180 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn A. Nguyên tử số.

Vì nguyên tử số Z là số thứ tự của nguyên tố trong bảng phân loại tuần hoàn.