Đăng ký

Giải câu 5 Trang 91 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     a) Máy biến áp lí tưởng có công suất hao phi không đáng kể nên công suất tiêu thụ ở hai cuộn dây sơ cấp và thứ cấp là như nhau:

              \(\wp_1=\wp_2=U_2I_2=220.30=6600(W)\)

     b) Ta có: \(\wp_-1=U_1I_1\Rightarrow I_2=\dfrac{\wp_1}{U_1}=\dfrac{6600}{5000}=1,32(A).\)

     Vậy cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là 1,32 (A).