Đăng ký

Giải câu 1 Trang 86 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Ta có: \(r=\rho \dfrac{l}{S}\)

Do đó nếu muốn giảm r thì phải tăng tiết diện S lên.

Suy ra phải tăng khối lượng dây đồng, điều này không phù hợp với thực tế cua việc truyền tải điện năng do rất tốn kém.