Đăng ký

Giải câu 4 Trang 90 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Giải thích sơ đồ (học sinh xem hình 16.5 SGK, trang 90)

     Điện áp ở đầu ra của nhà máy điện là 10kV, trước khi truyền đi xa điện áp này được tăng đến giá trị 200kV bằng máy tăng áp. gần đến nơi tiêu thụ người ta dùng máy hạ áp để giảm điện áp xuống còn 5000V, rồi lại giảm tiếp đến còn 220V khi đến nơi tiêu thụ.

shoppe