Đăng ký

Giải câu 3 Trang 88 - Sách giáo khoa Vật lí 12

- Vôn kế \(V_1\); dùng để đo điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp.

- Vôn kế \(V_2:\) dùng để đo điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp.

- Ampe kế \(A_1:\) dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp.

- Ampe kế \(A_2:\) dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp.

- Khóa K: dùng để đóng, ngắt mạch qua tải R ở cuộn thứ cấp.