Đăng ký

Giải câu 5 Trang 90 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Số vòng cuộn thứ cấp \(N_2=5 \) (vòng) rất nhỏ so với số vòng cuộn sơ cấp \(N_1=1000\) (vòng).

     Cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với số vòng dây, nên cường độ dòng điện của cuộn thứ cấp \(I_2\)

     Dưới tác dụng của cường độ dòng điện \(I_2\),que hàn nóng chảy và hàn dính hai tấm kim loại với nhau.