Đăng ký

Giải câu 2 Trang 91 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. (1080V, 2A).

Ta có: \(\dfrac{U_2}{U_1}=\dfrac{N_2}{N_1}=3 \Rightarrow U_2=3U_1=3.360=1080(V)\)

Ta lại có: \(\dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{N_2}{N_1}=3 \Rightarrow I_2=\dfrac{I_1}{3}=\dfrac{6}{3}=2(A).\)