Đăng ký

Giải câu 2 Trang 88 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Hầu như mọi đường sức từ do dòng điện sơ cấp gây ra đều đi qua cuộn thứ cấp, nói cách khác, từ thông qua mỗi vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là như nhau. Do đó, điện áp ở cuộn sơ cấp và thứ cấp có tần số bằng nhau.