Đăng ký

Giải câu 3 Trang 21 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Nam châm sẽ hút quả nặng về phía nam châm. Ta nói nam châm đã tác dụng lên quả nặng một lực hút.