Đăng ký

Giải câu 1 Trang 21 - Sách giáo khoa Vật lí 6

- Lo xò lá tròn tác dụng lên xe một lực đẩy.

- Xe tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép.