Đăng ký

Giải bài 13.7 Trang 43 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn A. Cầu thang xoắn là ví dụ về mặt phẳng nghiêng.