Đăng ký

Giải bài 13.12 Trang 44 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D.     Dao cắt thuốc: đòn bẩy.

                  Máy mài: đòn bẩy.

                  Êtô: đòn bẩy.

                  Cần cẩu: ròng rọc.