Đăng ký

Giải bài 13.10 Trang 43 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn A. Người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng đòn bẩy.