Đăng ký

Giải bài 13.2 Trang 42 - Sách bài tập Vật lí 6

Các hình vẽ có máy cơ đơn giản là:

a) Tấm ván đặt nghiêng.                e) Cần kéo nước.

c) Cái bóc vỏ.                                 g) Mở nắp chai.