Đăng ký

Giải bài 13.4 Trang 42- Sách bài tập Vật lí 6

Có thể sử dụng một trong các phương án đơn giản sau:

- Phương án 1: Bạt bớt bờ mương để bờ mương trở thành một mặt phẳng nghiêng khi đó ống cống sẽ được kéo lên một cách dễ dàng.

- Phương án 2: Sử dụng hệ thống ròng rọc cố định và ròng rọc động kéo ống cống lên một cách dễ dàng.

- Phương án 3: Sử dụng đòn bẩy để kéo ống cống lên một cách dễ dàng.