Đăng ký

Giải bài 1.4 trang 3- Sách bài tập Vật lí 8

Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời thì ta đã chọn Mặt Trời làm mốc.

Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây thì ta đã chọn Trái Đất làm mốc.