Đăng ký

Giải bài 1.2 trang 3- Sách bài tập Vật lí 8

Chọn A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước