Đăng ký

Giải câu 4 trang 8 Sách giáo khoa Vật lý 7

Học sinh tự bố trí thí nghiệm như hình 2.4, SGK theo nhóm