Đăng ký

Giải bài 2.9 trang 8- Sách bài tập Vật Lí 7

Chọn B. Phân kì