Đăng ký

Giải bài 2.3 trang 6 Sách bài tập Vật Lí 7

   Có thể di chuyển một màn chắn có đục 1 lỗ nhỏ sa cho mắt luôn nhìn thấy ánh sáng từ đèn pin phát ra.

   Hoặc dùng một vật chắn tròn nhỏ di chuyển để mắt luôn luôn không nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin đang sáng