Đăng ký

Giải câu 2 trang 6 Sách giáo khoa Vật lý 7

   Cách 1: Dùng một dây chỉ luôn qua ba lỗ A, B, C rồi căng thẳng dây

   Cách 2: Luồn một que nhỏ thẳng qua ba lỗ để xác nhận ba lỗ thẳng hàng.

   Vậy đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.