Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học - Vật lý lớp 7

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 25 SGK Vật lí 7

Đáp án C. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

Bài 2 trang 25 SGK Vật lí 7

Đáp án B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng : ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Bài 3 trang 25 SGK Vật lí 7

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Bài 4 trang 25 SGK Vật lí 7

a Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới. b Góc phản xạ bằng góc tới.

Bài 5 trang 25 SGK Vật lí 7

Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. LỜI GIẢI CHI TIẾT Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo. Độ lớn của ảnh và khoảng ca

Bài 6 trang 25 SGK Vật lí 7

Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật. LỜI GIẢI CHI TIẾT Ảnh của một vật tạo bởi gương

Bài 7 trang 25 SGK Vật lí 7

Khi đặt vật ở gần sát gương cầu lõm. Ảnh này lớn hơn vật.

Bài 8 trang 25 SGK Vật lí 7

Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

Bài 9 trang 25 SGK Vật lí 7

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

Bài C1 trang 26 SGK Vật lí 7

a S'1 là ảnh của S1 và S'2 là ảnh của S2 tạo bởi gương. b Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương như hình vẽ : c Để mắt trong vùng gạch chéo sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của hai điểm sáng.

Bài C2 trang 26 SGK Vật lí 7

Giống nhau: Ảnh quan sát được trong ba gương đều là ảnh ảo. Khác nhau:  • Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng bằng người đứng trước gương.  • Ảnh tạo bởi gương cầu lồi bé hơn người đứng trước gương.  • Ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn người đứng trước gương.  

Bài C3 trang 26 SGK Vật lí 7

Giải câu 1 trang 25 sách giáo khoa Vật lý 7

Chọn C. Ta thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

Giải câu 1 trang 26-Sách giáo khoa Vật lý 7

Hướng dẫn: Vẽ ảnh S'1 và S'2 của S1 và S2 bằng tính chất: khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Hai chùm tia tới lớn nhất là hai chùm tia tới đi đến mép của gương. Giải: aS'1  là ảnh của S1và S'2  là ảnh của S2 tạo bởi gương. b Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất x

Giải câu 2 trang 25 sách giáo khoa Vật lý 7

Chọn B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là do ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương.

Giải câu 2 trang 26- Sách giáo khoa Vật Lí 7

   Tính chất giống nhau: Ảnh quan sát được trong ba gương đều là ảnh ảo    Tính chất khác nhau: Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn trong gương phẳng, ảnh nhìn thấy trong gương phẳng nhỏ hơn trong gương cầu lõm

Giải câu 3 trang 25 sách giáo khoa Vật lý 7

   Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Giải câu 3 trang 26 Sách giáo khoa Vật lý 7

  An Thanh Hải Hà An   x x   Thanh x   x   Hải  x x   x Hà     x    

Giải câu 4 trang 25- Sách giáo khoa Vật Lí 7

   a Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường truyền.    b Góc phản xạ bằng góc tới.

Giải câu 5 trang 25 Sách giáo khoa Vật lý 7

   Ảnh của một vật tạo bơi gương phẳng là ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học - Vật lý lớp 7 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!