Đăng ký

Giải bài 2.11 trang 8- Sách bài tập Vật Lí 7

   Để kiểm tra xem cạnh của một cái thước có thẳng không, ta có thể làm như sau:

   Đặt mắt ở một đầu thước, đầu kia của thước hướng về dây tóc của một đèn pin đang bật sáng, nhìn dọc theo thước. Điều chỉnh hướng của thước sao cho điểm đầu của cạnh thước ở phía mắt che khuất đầu kia của cạnh thước. Nếu tất cả các điểm trên cạnh của thước cũng đều bị che khuất thì cạnh thước thẳng.

   Giải thích: Tia sáng phát ra từ bóng đèn đi theo một đường thẳng, bị đầu thước gần nguồn chặn lại nên không đến được các điểm khác nằm trên đường thẳng ấy trên cạnh thước đến mắt.