Đăng ký

Giải bài 2.6 trang 7 Sách bài tập Vật Lí 7

Chọn D. Hướng truyền của ánh sáng