Bài 8. Gương cầu lõm - Vật lý lớp 7

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 8. Gương cầu lõm được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài C1 trang 22 SGK Vật lí 7

Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm là ảnh ảo. So với cây nến thì ảnh của nó lớn hơn.

Bài C2 trang 22 SGK Vật lí 7

Bố trí thí nghiệm: Đặt hai cây nến giống nhau thẳng đứng ở phía trước và cách đều hai gương gương phẳng và gương cầu lõm một khoảng bằng nhau. Kết quả so sánh : Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương phẳng. Kết luận: Đặt một vật gần sát gương cầu l

Bài C3 trang 23 SGK Vật lí 7

 Chùm tia phản xạ giao nhau hội tụ tại một điểm ở trước gương. Kết luận: Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương.

Bài C4 trang 23 SGK Vật lí 7

Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương. LỜI GIẢI CHI TIẾT Mặt Trời ở rất xa nên chùm sáng từ Mặt Trời tới gương cầu lõm coi như chùm tia tới song song, thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại

Bài C5 trang 23 SGK Vật lí 7

Kết luận: Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song.

Bài C6 trang 24 SGK Vật lí 7

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song. LỜI GIẢI CHI TIẾT Trong pha đèn có một gương cầu lõm. Do đó

Bài C7 trang 24 SGK Vật lí 7

Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn pin phát ra thì ta phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa gương.

Giả bài 8.5 trang 21- Sách bài tập Vật Lí 7

Chọn B. Hội tụ

Giải bài 8.1 trang 21- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn: Một gương cầu lõm có thể coi như gồn nhiều các gương phẳng nhỏ xếp theo hình chỏm cầu và có thể cho ta một chùm tia sáng phản xạ hội tụ tại một điểm. Giải: Sơ đồ bố trí thí nghiệm để thực hiện ý tưởng của Ácsimét có thể như sau:    Xếp các gương phẳng nhỏ theo hình một chỏm cầu, mặt phản

Giải bài 8.2 trang 21- Sách bài tập Vật Lí 7

Đồ dùng trong nhà có tác dụng tương tự như một gương cầu lõm:      Mặt lõm của thìa inox;     Mặt lõm của vung nồi inox;     Mặt lõm của đá trang trí;...  Vật càng gần gương, ảnh ảo càng nhỏ.

Giải bài 8.3 trang 21- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn: So sánh ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi và gương cầu lõm với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Giải:     Ta biết ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi bé hơn ảnh của vật đó tạo bởi gương phẳng: A1B1 < AB 1    Mặt khác, ta lại biết ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn ảnh ảo tạ

Giải bài 8.4 trang 21- Sách bài tập Vật Lí 7

Chon B. Lớn hơn vật

Giải bài 8.6 trang 21- Sách bài tập Vật Lí 7

Chọn D. Vì pha đèn có thể tạo ra một chùm phản xạ song song.

Giải bài 8.7 trang 22- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn:    Gương cầu lõm có thể tạo ra cả ảnh thật và ảnh ảo, điều này phụ thuộc vào vị trí đặt vật.    Gương cầu lồi luôn luôn cho ảnh với mọi vị trí đặt vật. Giải: Chọn B. Vì vậy phải để rất gần gương mới cho ảnh ảo.

Giải bài 8.8 trang 22- Sách bài tập Vật Lí 7

Chọn D. Gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm

Giải câu 1 trang 22-Sách giáo khoa Vật lý 7

   Ảnh của cây nến là ảnh ảo, lớn hơn cây nến.

Giải câu 3 trang 23-Sách giáo khoa Vật lý 7

   Kết luận: Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tạo một điểm trước gương

Giải câu 4 trang 23-Sách giáo khoa Vật lý 7

   Hướng dẫn: Chùm sáng từ Mặt Trời tới gương coi như chùm tia tới song song có nhiệt năng lớn.    Giải: Mặt Trời ở rất xa ta nên chùm sáng từi Mặt Trời tưới gương coi như chùm tia tới song song, cho chùm tia phản xạ hội tụ tạ một điểm phía trước gương. Ánh sáng Mặt Trời có nhiệt năng lướn cho nên v

Giải câu 5 trang 23-Sách giáo khoa Vật lý 7

   Kết luận: Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song.

Giải câu 6 trang 24-Sách giáo khoa Vật lý 7

Hướng dẫn: Trong pha đèn của một gương cầu lõm có thể chiếu ra một chùm sáng song song. Giải: Nhờ có gương cầu lõm trong pha đèn pin nên khi xoay pha đèn đến vị trí thích hợp ta sẽ thu được mổ chùm sáng phản xạ song song, ánh sáng sẽ truyền đi được xa, không bị phân tán mà vẫn sáng rõ.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 8. Gương cầu lõm - Vật lý lớp 7 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!