Đăng ký

Giải câu 3 trang 7 Sách giáo khoa Vật lý 7

   a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đương truyền của chúng

   b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng

   c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.