Đăng ký

Giải bài 2.7 trang 7 Sách bài tập Vật Lí 7

Chọn D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính