Đăng ký

Giải bài 2.10 trang 8- Sách bài tập Vật Lí 7

   Chọn A