Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng - Vật lý lớp 7

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài C1 trang 15 SGK Vật lí 7

Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương ta không hứng được ảnh của vật trên màn chắn. Kết luận:  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ẢNH ẢO.

Bài C2 trang 16 SGK Vật lí 7

Đưa viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất ra sau tấm kính ta thấy ảnh bằng vật. Kết luận: Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

Bài C3 trang 16 SGK Vật lí 7

Kết luận: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

Bài C4 trang 16 SGK Vật lí 7

a Vẽ đường thẳng đi qua S và vuông góc với gương, trên đường thẳng đó lấy điểm S' sao cho khoảng cách từ S' đến gương bằng khoảng cách từ S đến gương. b Tia phản xạ của tia SI nằm trên đường thẳng SI, tia phản xạ của tia SK nằm trên đường thẳng S'K. c Đặt mắt sao cho tia phản xạ đi vào mắt. d Ảnh ảo

Bài C5 trang 17 SGK Vật lí 7

Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. LỜI GIẢI CHI TIẾT Vẽ ảnh A' và B' của điểm sáng A và điểm sáng B. Nối BA' với B' ta được A'B' chính là ảnh của AB.

Bài C6 trang 17 SGK Vật lí 7

Bé Lan thấy cái tháp và cái bóng của nó lộn ngược xuống nước vì: Mặt nước coi như một gương phẳng. Bóng của tháp chính là ảnh tạo bởi gương phẳng. Chân tháp ở sát đất, đỉnh tháp ở xa đất nên ảnh của đỉnh tháp cũng ở xa đất và ở phía bên kia gương phẳng tức là ở dưới mặt nước.

Giải bài 5.1 trang 15- Sách bài tập Vật Lí 7

   Hướng dẫn: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn luôn là ảnh ảo nên không hứng được trên màn. Và ảnh luôn luôn lớn bằng vật.    Giải: Chọn C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật

Giải bài 5.10 trang 16- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn: Dựa vào tính chất ''khoảng cách từ ảnh đến gương phẳng bằng khoảng cách từ vật đến gương phẳng'' Vẽ ảnh S' của S khi gương chưa quay. Vẽ ảnh S'' của S khi gương đã quay. Sau đó chứng minh gương quay được một góc propto thì ảnh quay được một góc 2propto. Giải:                      

Giải bài 5.11 trang 17- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn: Vẽ hai tia phản xạ từ hai mép ngoài của gương tới M, từ đó vẽ hai tia tới tương ứng, giao của hai tia tới đó với tường chính là hai điểm P và Q. Giải: a M' là ảnh của mắt M cho bởi gương GI hình vẽ. Trong các tia sáng đi từ tường tới gương, hai tia ngaoif cùng cho tia phản xạ lọt vào mắt

Giải bài 5.12 trang 17- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn: Vẽ hai tia tới  xuất phát từ nguồn sáng S đến hai mép ngoài của gương, từ đó vẽ hai tia phản xạ tương ứng. Khoảng không giam nằm giữa hai tia phản xạ vừa vẽ chính là khoảng không gian đặt mắt để quan sát thấy ảnh. Giải: a Muốn thấy ảnh S' của S hì phải đặt mắt trong chùm tia phản xạ. Hia

Giải bài 5.2 trang 15- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn:     Cách 1: Áp dụng tính chất: Khoảng cách từ ảnh tới gương bằng khoảng cách từ vật tới gương.    Cách 2: Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng: Vẽ hai tia tới và hai tia phản xạ tương ứng dựa vào định luật góc phản xạ bằng góc tới''. Giao điểm của hai tia phản xạ kéo dài là ảnh của S.    L

Giải bài 5.3 trang 15- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn: Vẽ bằng cách  áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Giải: Vẽ AA' vuông góc với gương sao cho AH = A'H. Vẽ BB' vuông góc với gương sao cho BK = B'K. AB và A'B' gặp nhau tại I trên mặt gương. Góc tạo bởi ảnh A'B' và mặt gương bằng 60^{0}.                              

Giải bài 5.4 trang 15- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn: Nối S'A cắt gương tại điểm I, chính là điềm tới của tia tới SI có tia phản xạ đi qua điểm A. Giải: a Vẽ SS' vuông góc với gương sao cho SH = S'H. b Nhận xét: Các tia phản xạ kéo dài đều đi qua ảnh S'. Nối S'A cắt gương ở I. SI là tia tới cho tia phản xạ IR đi qua điểm A.                  

Giải bài 5.5 trang 16- Sách bài tập Vật Lí 7

  Chọn A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật

Giải bài 5.6 trang 16- Sách bài tập Vật Lí 7

   Chọn A. d = d'

Giải bài 5.7 trang 16- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn:     Muốn cho ảnh của hai quả cầu che khuất nhau thì hai  tia tới xuất phát từ hai điểm sáng A,B phải cho hai tia phản xạ trùng lên nhau. Giải:     Để nhìn thấy ảnh của quả cầu này che khuất ảnh của quả cầu kia phải đặt mắt hứng được hai tia phản xạ trùng nhau của hai tia tới xuất phát từ

Giải bài 5.8 trang 16- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn:    Ảnh A'B' của vật AB lộn ngược so với AB khi AB và A'B' cùng nằm trên một đường thẳng. Tức là các tia tới xuất phát từ A và B sẽ cho tia phản xạ trung nhau đi qua A' và B'.  Giải: Đặt gương vuông góc với vật AB sẽ nhìn thấy ảnh A'B' lộn ngược so với vật.                                 

Giải bài 5.9 trang 16- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn: Áp dụng tính chất của một điểm sáng tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng đúng bằng một khoảng cách từ vật đến gương để lần lượt vẽ ảnh của từng điểm trên chữ ÁT. Giải: Vẽ ảnh của chữ ÁT qua gương phẳng:                          Và ảnh thu được là chữ TÀ.

Giải câu 1 trang 15- Sách giáo khoa Vật lý 7

   Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương ta vẫn thấy ảnh của vật .    Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.

Giải câu 2 trang 16-Sách giáo khoa Vật lý 7

   Đưa viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất ra sau tấm kính ta thấy ảnh bằng vật    Kết luận: Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng - Vật lý lớp 7 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!