Đăng ký

Giải bài 2.5 trang 7 Sách bài tập Vật Lí 7

   Hướng dẫn: Ánh sáng chỉ truyền thẳng trong một môi trường trong suốt và đồng tính. Nếu ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì nó bị gẫy khúc

   Giải: Chọn B