Đăng ký

Giải bài 9 trang 106 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 Xem hình 11 và gọi tên:

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

Giải bài 9 trang 106 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 11

Hướng dẫn giải

   Giải: 

   Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình 11 là: A, E, B; B, D, C; D, E, G.

   Hai bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình 11 là: B, D, E; A, E, D.