Đăng ký

Giải bài 11 trang 107 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm ... nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm ... đối với điểm M.

c) Hai điểm ... nằm khác phía đối với ...

Giải bài 11 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                 Hình 12

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu điểm O nằm giữa hai điểm A và B thì:

Hai điểm A và B nằm khác phía đối với điểm O.

Hai điểm O và B nằm cùng phía đối với điểm A.

Hai điểm O và A nằm cùng phía đối với điểm B.

Giải:

Diền vào thứ tự: R; cùng phía; M và N, R.