Đăng ký

Giải bài 13 trang 107 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (ba điểm N, A, B thẳng hàng).

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Hướng dẫn giải

Giải:

a)

 

Giải bài 13 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6
b)

Giải bài 13 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

shoppe