Đăng ký

Giải bài 12 trang 107 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

a) Nằm giữa hai điểm M và P.

b) Không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Nằm giữa hai điểm M và Q.

Giải bài 12 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

               Hình 13

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Điểm N;        b) Điểm M;         c) Điểm N và P.