Đăng ký

Giải bài 10 trang 106 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ:

a) Ba điểm M, N, P thẳng hàng.

b) Ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

c) Ba điểm T, Q, R không thẳng hàng.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Muốn vẽ 3 điểm thẳng hàng ta vẽ một đường thẳng rồi lấy 3 điểm trên đường thẳng đó.

Muốn vẽ 3 điểm không thẳng hàng ta vẽ một đường thẳng rồi lấy hai điểm trên đường thẳng, điểm còn lại lấy ở ngoài đường thẳng.

Giải:

 

Giải bài 10 trang 106 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6