Đăng ký

Giải bài 9 trang 101 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Đố

   a) Vẽ hình hoa bốn cánh. Hình hoa bốn cánh trên hình 60 được tạo bởi một hình vuông và tâm của cung là tâm của đường tròn chứa cung đó). Hãy vẽ lại hình 60 vào vở.

   b) Vẽ lọ hoa. Chiếc lọ hoa trên hình 61 được vẽ trên giấy kẻ ô vuông bởi năm cung có tâm A, B, C, D, E. Hãy vẽ lại hình 61 vào giấy kẻ ô vuông.

Hướng dẫn giải

   

 

    Hướng dẫn: 

   a)  Trước hết vẽ hình vuông ABCD, rồi vẽ bốn cung tròn vào trong hình vuông, các cung này có tâm lần lượt là các đỉnh của hình vuông và có các  bán kính bằng cạnh hình vuông.

  b) Năm cung có tâm A, B,C,D,E , mỗi cung có bán kính bằn đường chéo của mỗi ô vuông.