Đăng ký

Giải bài 5 trang 100 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Đố. Một tấm bài hình tròn không còn dấu vết của tâm. Hãy tìm lại tâm của hình tròn đó

Hướng dẫn giải

    Giải: 

   Cách 1: 

- Trên đường tròn lấy ba điểm A, B,C.

- Vẽ hai dây AB,AC.

- Dựng các đường trung trực của AB,AC chúng cắt nhau tọa O, đó là tâm của hình tròn.

   Cách 2: 

 Áp dụng tính chất: Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn. 

- Gấp tấm bìa sao cho hai phần của hình tròn trùng nhau, nếp gấp là một đường kính.

 - Tiếp tục gấp như trên ta được một đường kính thứ hai. Giao điểm của hai đường kính này là tâm của hình tròn. 

  Cách 3: 

 - Lấy hai điểm A, B trên đường tròn ( C nằm trên  đường tròn) 

- Vẽ dây AC vuông góc với dây AB tại A.

- Trung điểm của BC chính là tâm của hình tròn.