Đăng ký

Giải bài 6 trang 100 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Trong các biển báo giao thông sau, biển báo nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

a) Biển cấm đi ngược chiều? (h.58)

b) Biển cấm ô tô (h.59)

 

Hướng dẫn giải

  a) Hình 58 vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng.

  b) Hình 59 có một trục đối xứng.

shoppe