Đăng ký

Giải bài 2 trang 100 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng: 

(1) Nếu tam giác có ba góc nhọn (4) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên ngoài tam giác
(2) Nếu tam giác có góc vuông (5) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên trong tam giác
(3) Nếu tam giác có góc tù (6) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm của cạnh lớn nhất
  (7) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm của cạnh nhỏ nhất
Hướng dẫn giải

    Nối (1) với (5) ; nối (2) với (6); nối (3) với (4) .