Đăng ký

Giải bài 70 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn : 

   Áp dụng: 

   \( \sqrt{A.B}= \sqrt{A}. \sqrt{B} ; \sqrt{\frac{A} {B}}= \frac{\sqrt{A} }{\sqrt{B}} \)

   Giải: 

 

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

 

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9