Đăng ký

Giải bài 7 trang 8 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông:

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Coi ô vuông là x, làm tương tự bài 6 để tìm số cần điền.

Giải:

a) \(\dfrac{1}{2}=\dfrac{6}{12};\)      b) \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{15}{20};\)       c) \(\dfrac{-7}{8}=\dfrac{-28}{32};\)      d) \(\dfrac{3}{-6}=\dfrac{12}{-24}.\)