Đăng ký

Giải bài 7 trang 106 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

  Đố: Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh một đường thẳng không?

Hướng dẫn giải

 Giải: 

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng.