Đăng ký

Giải bài 2 trang 104 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ ba điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c.

Hướng dẫn giải

  Giải: 

Có thể vẽ như hình sau: