Đăng ký

Giải bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

   a) Xét xem các điểm C, E thuộc hay không thuộc đường thẳng a,

   b) Điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào ô trống:

   C Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 a;        E Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 a.

   c) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và hai điểm khác nữa không thuộc đường thẳng a.

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

 Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên, ta dùng 4 chữa cái in hoa để đặt tên cho 4 điểm đó.

 Trong hình còn hai đường thẳng chưa đặt tên, ta dùng hai chữ cái in thường để đặt tên cho hai đường thẳng đó. 

   Giải: